Att köpa en vingård

Drömmen för många är att flytta söderut till värmen och till ett liv närmare naturen, bortom stressen från ett kontorsjobb i stan. Många drömmer också om att försörja sig i det nya landet genom att köpa en vingård och producera sitt eget vin. Men det finns många fallgropar i en sådan plan, och för att lyckas måste man ha flera saker klara för sig.

En av de första sakerna man måste reda ut med sig själv är om man verkligen vill driva en vingård för kommersiellt bruk, eller om man bara vill ha det idylliska livet. Om man inser att det senare är sant, bör man begränsa sin vinodling till en hobbyodling. Ungefär en hektar mark är lagom att sköta själv. Druvorna kan man då lämna till ett kollektiv, som framställer vinet.

Om man känner att man vill ge sig in i vinodlarlivet med hull och hår, måste man räkna med att många problem kan uppstå. Om man har tillgång till väldigt mycket pengar kommer dessa problem att lösa sig, men om man inte vill spendera sitt livs besparingar på att starta upp verksamheten på vingården måste man vara mycket insatt i jordbruk, i vintillverkning och i samhället ens gård ligger i. Det sistnämnda beror på att man annars kan bli lurad att köpa till exempel korkar eller maskiner av undermålig kvalitet, för att man inte visste att den lokala rådgivaren man anlitat var släkt med försäljaren. Även om man har all kunskap som krävs för att vara framgångsrik som vinodlare, finns det många oförutsedda olyckor som kan orsaka stora problem. Några exempel på sådana olyckor är skadedjur som förstör skörden, väder som gör detsamma, traktorer som går sönder eller lagar och regler och annan byråkrati som står i vägen för att påbörja verksamheten.200571101-001

Man måste också, innan man börjar odla sitt vin, bestämma sig för vilken profil man vill ha som vinbonde och vilket slags vin man vill tillverka. Vill man tillverka små upplagor av dyra, exklusiva viner, eller sälja stora volymer standardvin med mindre vinstmarginal? Det är många saker man bör ha planerat för innan man faktiskt åker ner till Frankrike eller Spanien för att leta fastigheter och odlingsmark. Många faller på vägen, men för de få som lyckas går drömmen i uppfyllelse.